Vertrekstation

Waar staat de organisatie nu? Het antwoord op deze vraag geeft een beeld over de huidige situatie en de noodzaak en mogelijkheden om te veranderen.

Fotograaf
Organisatiefoto
Maak een analyse van je corporatie: hoe sta je er nu voor? Er bestaan verschillende instrumenten om de huidige situatie te analyseren. Bepaal zelf welke analyses helpen om de huidige situatie te doorzien en behulpzaam zijn voor SPP en DI.
Foto personele bezetting
Foto personele bezetting
Maak een analyse van het verleden, heden en toekomst van je personele bezetting. Een goede personele analyse maakt patronen zichtbaar die kunnen helpen om goed naar SPP en DI te kunnen kijken.
Naar stap 3: Gap-analyse