Borging binnen corporatie

Borg het SPP-proces en de uitkomsten zodat er continu gewerkt wordt aan toekomstbestendigheid en duurzame inzetbaarheid.

Plandocheckact
Planning en control SPP: PDCA-cyclus
Bespreek periodiek de SPP-voortgang.
Naar stap 0: voorbereiding medewerker Terug naar stap 0: voorbereiding organisatie