Wat levert het op?

Waarom is aandacht voor een positief werkklimaat belangrijk? Uit onderzoek blijkt dat er een directe link is tussen de resultaten van een organisatie en de beleving van een medewerker op zijn/haar directe werkomgeving. Wordt deze als positief ervaren, dan zal de medewerker beter en met plezier presteren. In het creëren van een positief werkklimaat hebben bestuur, HR, leidinggevenden, team en medewerker zelf een rol.

In gesprek over een positief werkklimaat 2

In gesprek over een positief werkklimaat

Cao-partijen vinden aandacht voor het thema positief werkklimaat belangrijk. Waarom? Dat vertellen Janneke Waage (bestuurder FNV, eerste onderhandelaar CAO werknemerszijde), Roelien Ritsema van Eck (bestuurslid de Alliantie, eerste onderhandelaar CAO werkgeverszijde) en Johannes Osinga (directeur FLOW) in deze video.

Bekijk de video door op de startknop te klikken.

Wat levert het op ...

Voor medewerkers Voor leidinggevenden Voor het team Voor de organisatie