Samenwerken

Pas wanneer er vertrouwen is, wordt een conflict niets anders dan het streven naar de waarheid – een poging om een zo goed mogelijk antwoord te zoeken voor problemen. Ruimte maken om problemen of frustraties te bespreken zorgt ervoor dat de samenwerking wordt versterkt en dat er gewerkt kan worden aan een gezamenlijk resultaat, waarbij iedereen is betrokken met zijn of haar bijdrage. Ga daarom geregeld eens om de tafel zitten en bespreek eventuele pijnpunten. Fout gedrag, slechte resultaten en het niet nemen van verantwoordelijkheden komen boven tafel en kunnen worden bijgestuurd.

Tools voor teams

Praatplaat voor teams De praatplaat voor teams is bedoeld om met het team in gesprek te gaan over het werkklimaat, hoe iedereen dat ervaart en wat er nodig is om het (nog) beter te maken. Disc Mapstell: de wereld van verschil (opleiding) Feedback geven op basis van je DISC gedragsstijl helpt om aansluiting bij de ander te vinden.

Tools voor medewerkers

Feedback, lekker belangrijk! (opleiding) Optimale samenwerking met collega's en bewoners is uitsluitend mogelijk als er binnen een team ruimte is voor feedback. Leer dit te geven en te ontvangen. Beïnvloeden - breng mensen in beweging (opleiding) Beïnvloeden, het blijft een lastig iets. Hoe zorg je er nu voor dat je iedereen meekrijgt, maar toch bij jezelf blijft?

Tool voor leidinggevenden

Succesvol in gesprek met je medewerker (opleiding) Leer medewerkers opbouwende feedback te geven, hen te motiveren om in beweging te komen en om te gaan met weerstand.