Praatplaat voor teams

Hoe bouw je aan een goed lopend team dat betrokken en constructief met elkaar samenwerkt?

Direct naar: ...

Wat is de praatplaat?

De praatplaat voor teams is bedoeld om met het team in gesprek te gaan over het werkklimaat, hoe iedereen dat ervaart en wat er nodig is om het (nog) beter te maken. De teamleden gaan gestructureerd met elkaar in gesprek over hoe zij het team, de samenwerking en de werksfeer ervaren. Een open dialoog hierover is informatief en draagt bij aan het vertrouwen binnen het team. Immers, vertrouwen groeit wanneer persoonlijke dingen worden gedeeld.

Zelf doen of onder begeleiding?

De praatplaat is op twee manieren te doen:

  • Zelf, door onderstaand de benodigde onderdelen te printen
  • Met hulp van FLOW, gedrukte onderdelen en begeleiding bij de teamsessie. Neem dan contact op met ons.

Aan de slag met de praatplaat

Alle onderdelen in een zip-bestand Handleiding Praatplaat Dialoogkaarten (behorend bij stap 5) Wijkkrant (behorend bij stap 6) Fotokaarten (behorend bij stap 3)
Steun van ESF

De pagina's onder Positief werkklimaat zijn mede tot stand gekomen door financiering van het Europees Sociaal Fonds.