Zelforganiserende teams bij Woonwaarts

Woonwaarts werkt met zelforganiserende teams. Wat is hun ervaring daarmee? Hoe richten ze het in? We vragen het Chris van Wijk, verhuurconsulent bij Woonwaarts.

Uitdaging

“Woonwaarts is het resultaat van een fusie van twee corporaties in 2019. Bij één van de corporaties waren er al geen teamleiders meer en zodoende werd de hype in de arbeidsmarkt omarmd om te gaan werken met zelf-organiserende teams. Dit paste heel goed bij de visie om meer verantwoordelijkheid bij de medewerker te leggen.”


Oplossing

“Nu twee jaar verder, en met een coronajaar ertussen, merk je dat het voor de meeste medewerkers prima werkt op deze manier. Het jasje moet je wel passen; dat wil zeggen, je moet zelf de verantwoordelijkheid pakken om je werk gedaan te krijgen en het fijn vinden om niet te veel kaders opgelegd te krijgen. Voor de één is dat makkelijker dan voor de ander; het moet groeien”, aldus Chris.

“Cruciaal in deze vorm van samenwerking is dialoog. Op verschillende manieren en momenten zijn we in contact met elkaar en hierbij geven we elkaar ook zo nodig feedback. Sleutelwoord hierin is elkaar kennen; dat schept onderling vertrouwen en met deze basis kun je op een opbouwende, positieve manier samenwerken.”

Resultaat

“Tweewekelijks vindt er een wijkteamoverleg plaats, waarin allerlei zaken met elkaar worden doorgesproken. Alle disciplines zijn hierbij vertegenwoordigd, en de manager komt in dit overleg een uur aanhaken om een update te geven vanuit het MT. Zo blijf je over en weer op de hoogte en blijft iedereen betrokken.

Daarnaast vinden nog enkele andere overleggen plaats, waaronder een vakgroepoverleg, waar je zaken met je vakcollega’s kan bespreken die bijvoorbeeld niet lekker lopen. Dan help je elkaar en leer je van elkaar.”

“Op dit moment hebben wij nog een gesprekscyclus van twee gesprekken per jaar: een functionerings- en beoordelings-gesprek. Maar ook dat gaat komend jaar veranderen; we merken dat dit niet meer past bij de manier van werken.

Voor ons is dit een hele goede manier van samenwerken, waarin we zelfstandig, autonoom, met eigen verantwoordelijkheid ons werk kunnen doen. Iedereen kan zijn eigen kwaliteiten en manier van werken inzetten waarin we steeds de verbinding blijven zoeken met onze collega’s. Een fijne manier van samenwerken!”

Nieuwsgierig?

Neem gerust contact op met Chris van Wijk (verhuurconsulent) bij Woonwaarts via Chris.vanWijk@woonwaarts.nl.

Bijbehorende documentatie

Illustratie Zo zijn we thuis in de buurt Woonwaarts
Organiseerprincipes Woonwaarts
Passend Leiderschap Woonwaarts
Zelforganiserend werken Woonwaarts
Download deze pagina als pdf