Ontwikkelgesprek bij Rijswijk Wonen

FLOW heeft Rijswijk Wonen gevraagd naar de aanpak en tools van hun Ontwikkelgesprek. Welke stappen heeft Rijswijk Wonen genomen om te komen tot een nieuwe systematiek voor de klassieke gesprekscyclus? En welke tools gebruikt zij daarbij? We vragen het Nicole van Rijn, adviseur HRM bij Rijswijk Wonen.

Uitdaging

“Directe aanleiding om ons beoordelingssysteem (plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek) te herzien, is de wens om naar een gesprekscyclus over te gaan die past bij en ondersteunend is aan de cultuurwaarden van Rijswijk Wonen. Die medewerkers stimuleert zich (verder) te ontwikkelen en bijdraagt aan individuele en organisatieprestaties”, vertelt Nicole van Rijn.

Nicole van Rijn


“Uitgangspunt was om te komen tot een herziening van de gesprekscyclus of nieuwe methodiek die door medewerkers en leidinggevenden wordt gezien als een welkome verandering op de bestaande methodiek en deze ervaren als een zinvolle bijdrage aan het leren binnen de organisatie, aan ontwikkeling van individuele medewerkers en de organisatie en aan duurzame inzetbaarheid. Daarnaast vindt Rijswijk Wonen het belangrijk dat de methodiek motiverend is en een positief gevoel geeft. Laten zien dat het echt anders is!”

Oplossing

Nicole: “Om te komen tot inzichten en een andere/aangepaste systematiek zijn de volgende elementen nader uitgediept voor:

Resultaat

Volgens Nicole is de uitkomst:

Nieuwsgierig?

Neem gerust contact op met Nicole van Rijn (adviseur HRM) bij Rijswijk Wonen via nvrijn@rijswijkwonen.nl.

Bijbehorende documentatie

Leidraad ontwikkelgesprek Rijswijk Wonen
Ontwikkelgesprek gespreksformulier Rijswijk Wonen
Praatplaat ontwikkelgesprek Rijswijk Wonen
Download deze pagina als pdf