Het goede gesprek bij Dudok Wonen

Dudok Wonen heeft enkele jaren geleden besloten af te stappen van de traditionele manier van beoordelen. We vragen Annemieke Bos, HRM-adviseur bij Dudok Wonen, naar het hoe en waarom.

Uitdaging

“We wilden op een andere manier in gesprek met onze medewerkers. Vanuit HRM stelde ik voor om medewerkers mee te laten denken hoe dan wel. We werken tot slot met professionals die prima hierover kunnen meedenken. Als je met elkaar gaat onderzoeken ‘hoe dan wel’, dan staat de uitkomst niet vast aan de voorkant en ga je met elkaar de ontdekkingsreis maken. Dit was spannend, op de handen zitten en verrassend”.


Oplossing

“Om dit te bewerkstelligen hebben we binnen de organisatie iedereen uitgenodigd mee te denken en dat resulteerde in groepen van 20 medewerkers, divers en vanuit alle lagen van de organisatie. Daarmee hebben we op de ‘World Café methode’ gebrainstormd over hoe we met elkaar het gesprek aan willen gaan op het vlak van leren en ontwikkelen, de toekomst en inhoud. We hebben benoemd wat goed is om te houden en waar we afscheid van wilden nemen. Daarna zijn we gaan ontdekken wat we anders wilden. Vervolgens heeft HRM met deze input een beleidsstuk opgesteld waarin kaders staan voor het voeren van een gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Bedoeling is dat de medewerker twee keer per jaar in gesprek gaat met de leidinggevende. Gespreksleidraad hiervoor is Het huis van werkvermogen; wij noemen dat ‘het goede werkgesprek’, aldus Annemieke. “Het gaat erom dat je tijdens dit gesprek onderwerpen die invloed hebben op jouw werkvermogen (positief of negatief) bespreekbaar maakt. En dat je als werknemer eigenaarschap neemt op de stappen die jij nodig hebt om met plezier en productief aan het werk te blijven. Deze manier van gespreksvoering vergt ook dat de leidinggevende hierin mee kan denken en kaders kan scheppen waarbinnen die ruimte gegeven kan worden.”

Resultaat

Annemieke: “We zijn af van de verplichting ‘kruisjes zetten’ en normering aan het einde van het jaar. We werken vanuit het vertrouwen dat iedereen lekker wil werken en iets wil bijdragen. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek en het is duidelijker voor elkaar wanneer er extra aandacht besteed moet worden aan een bepaald onderwerp. Als medewerker ben je veel meer aan zet en heb je de regie. Het vraagt een voortdurende aandacht en veel gespreksvaardigheden van ieder. We blijven elkaar hierin uitdagen en ontwikkelen. Ook vinden er nu voorzichtig de eerste gesprekken met collega’s plaats. Dus naast je gesprek met je leidinggevende is de uitnodiging om ook over je werkvermogen met je collega’s in gesprek te gaan. Mooi om te zien dat ook hier de eerste stappen in gezet zijn. Het is een bijdrage aan een open en lerende cultuur en dat vinden we bij Dudok Wonen erg belangrijk. Zo voeg je waarde toe aan de huurder/klant en daarmee dus aan de organisatie en blijf je voor jezelf onafhankelijk en aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.”

Nieuwsgierig?

Neem gerust contact op met Annemieke Bos (HRM-adviseur) bij Dudok Wonen via a.bos@dudokwonen.nl.

Bijbehorende documentatie

Dudok Wonen - Beleidsstuk Het goede gesprek (de additionele bijlagen zijn op te vragen bij Dudok Wonen)
Download deze pagina als pdf