Goeie-Buur-coaches bij Casade

Casade vindt dat het in wijken belangrijk is dat buren goed met elkaar communiceren, maar dat dat even belangrijk is voor collega’s. Cissie Schellings, adviseur informatiemanagement bij Casade, vertelt hoe dat op de werkvloer van Casade in de praktijk werkt.

Uitdaging

“De basis van de dienstverlening, communicatie en samenwerking van Casade heet ‘Goeie Buur’. In 2018 heeft onze corporatie ‘Goeie Buur-coaches’ geïntroduceerd. Aanleiding was dat we het niet alleen belangrijk vinden in de wijken dat buren goede communicatie met elkaar hebben, maar dat we het even belangrijk vinden dat collega’s onderling met elkaar praten als waren het goede buren.”


Oplossing

Cissie: “Elke leidinggevende is gekoppeld aan een medewerker die hen coacht en adviseert op de thema’s communicatie en samenwerking. Zo wordt onze directeur-bestuurder gecoacht door een medewerker van het KCC. Eén keer in de paar weken laat hij zich bijpraten wat er gebeurt op ‘de werkvloer’. Op deze manier komen signalen naar boven zoals bijvoorbeeld werkdruk, waarmee meer gewogen beslissingen kunnen worden genomen door hem en het MT.”

Resultaat

“Een resultaat hiervan is bijvoorbeeld dat er tussen de afdeling Wonen en Vastgoed een weekstart is geïnitieerd om de communicatie onderling te versterken”, aldus Cissie.

“Door deze ‘Goeie Buur’-methode is de afstand tussen MT en medewerker verkleind en voelen medewerkers zich gehoord en meer betrokken bij besluitvorming. Uitdaging is om dit initiatief verder af te maken en deze manier van werken en communiceren vast te houden en te borgen. Corona en het thuiswerken hebben hierin ook invloed gehad.”

Nieuwsgierig?

Neem gerust contact op met Cissie Schellings (adviseur informatiemanagement) via c.schellings@casade.nl.

Download deze pagina als pdf