Weet jij hoeveel ILOB je nog hebt?

Geplaatst op: 21 juni 2022
Euro varkentje

Bereken nu jouw individueel loopbaanbudget (ILOB) en bekijk hoe je dit kunt benutten.

In de cao Woondiensten 2022-2023 is onder andere afgesproken dat een werknemer die in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt recht heeft op een individueel loopbaanontwikkelingsbudget naar evenredigheid van het aantal maanden dat nog resteert in het kalenderjaar. De rekentool is aangepast.

Let op! De nieuwe versie van de tool houdt geen rekening met het (nieuwe) recht van de werknemer om maximaal 3 jaar loopbaanontwikkelingsbudget vooruit op te nemen. Dit moet een werkgever zelf bijhouden.

Bereken jouw ILOB nu en bekijk direct hoe je dit kunt benutten.