Opleiding OR en duurzame inzetbaarheid

Geplaatst op: 20 mei 2021
Opleiding Teams

Leer meer over de rol van medezeggenschap bij het thema duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor medewerkers van corporaties. Het werk gaat de komende 5 jaren in alle beroepsgroepen waarschijnlijk sterk veranderen. Digitalisering, samenwerken met netwerkpartners, de veranderende huurder, nieuwbouw en verduurzaming van woningen, zijn bijvoorbeeld thema’s die invloed kunnen hebben op het werk en de benodigde competenties van medewerkers. Opdrachtgeverschap en regievoering zijn steeds meer van belang. Dat vraagt om andere competenties van medewerkers. De OR is als vertegenwoordiger van de medewerkers een belangrijke partij bij het gesprek over duurzame inzetbaarheid. In de training ligt de focus op de rol van de medezeggenschap.

Online training met bijdrage van FLOW en ESF

De training is een online training via Teams en bedoeld voor alle OR-leden, nieuw of ervaren. Deze training wordt mede betaald door een bijdrage van FLOW en het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hierdoor zijn de kosten voor deelnemers beperkt tot een bijdrage van € 85 (vrijgesteld van btw).

Follow-up adviesgesprekken

We willen graag dat deze training je in je eigen OR-praktijk binnen jouw corporatie verder brengt. Daarom kun je als follow-up op deze training met jouw OR een eenmalig adviesgesprek aanvragen. Samen met de trainer maken jullie een analyse van de situatie bij jouw eigen corporatie: Wat wordt er al gedaan aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en welke instrumenten zijn reeds aanwezig? We bespreken wat nodig is om het beleid van duurzame inzetbaarheid verder te ontwikkelen en uit te voeren. Hoe de OR door co-creatie met bestuur en HR een wezenlijke bijdrage kan leveren. Er worden handvatten aangereikt over de stappen die de OR concreet kan zetten. Bij deze bijeenkomst is het effectief om ook de bestuurder en HR-adviseur uit te nodigen om samen te bespreken wat nodig is om duurzame inzetbaarheid verder uit te bouwen. De keuze om de bestuurder en HR wel/niet bij dit adviesgesprek te betrekken is echter aan jullie zelf. Of een follow-up voor jullie wenselijk is, kun je na afloop van de training met de trainer zelf afstemmen en eventueel inplannen.