Onderzoek ‘Werk- en leerervaringen tijdens coronacrisis’

Geplaatst op: 14 juli 2020
Thuiswerken videobellen 2x1

Hoe ervaren medewerkers en leidinggevenden van corporaties werken en leren tijdens de coronacrisis? Dat was onderwerp van onderzoek door Factor Vijf in opdracht van FLOW in samenwerking met de regionale samenwerkingsverbanden. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april-mei 2020 tijdens de intelligente lockdown.

Die intelligente lockdown betrof de fase vóór de versoepelingen, toen onder meer horeca, kappers en sportscholen op slot zaten en samenscholingen van meer dan drie personen verboden waren. Nederland werkte in die periode massaal thuis. FLOW wilde weten hoe medewerkers en leidinggevenden van woningcorporaties deze nieuwe manier van werken, die plotsklaps zijn intrede deed, hebben ervaren en wat zij in die periode hebben geleerd.

Onderzoek in twee delen

Het onderzoek bestond uit twee delen. Allereerst was er een eenmalige enquête waarin mensen werd gevraagd naar hun werk- en leerervaringen sinds de aankondiging van de landelijke coronamaatregelen op 12 maart 2020. Aan dit reflectieonderzoek namen 140 mensen deel. Vijftig respondenten hiervan namen vervolgens deel aan verdiepend onderzoek. Zij kregen gedurende een aantal weken meerdere vragenlijsten toegestuurd. Per vragenlijst keek men terug op hun dag van gisteren. Zo verzamelden we gegevens over 184 dagen in coronatijd.


Belangrijkste conclusies

  • De coronacrisis heeft geleid tot versneld leren werken met digitale technieken.
  • Mensen lijken snel gewend te zijn geraakt aan het werken met nieuwe technieken.
  • Thuiswerken is voor veel mensen een welkome afwisseling ten opzichte van werken op kantoor.
  • Verstoringen zorgen voor stress: de grip op je agenda neemt hierdoor af.
  • Thuiswerken kent risico’s: langer zitten, minder pauze, minder (online) opleidingen volgen.
  • Contact met mensen geeft energie en houdt positief verband met welbevinden en productiviteit.
  • Mensen hebben geleerd hun dag te structureren en doelen te stellen: dit werkt prettig en productief.
  • Er zijn grote verschillen tussen medewerkers qua voorkeuren en thuissituaties. 'One size fits all'-thuiswerkoplossingen zijn niet mogelijk.
  • Medewerkers met kinderen tot en met de basisschoolleeftijd, jongere medewerkers, medewerkers zonder thuiswerkervaring en leidinggevenden hebben meer moeite (gehad) met de coronacrisis.

Op basis van het onderzoek worden er ook aanbevelingen gedaan voor zowel medewerkers, leidinggevenden als HR van corporaties. Want wat hebben we van deze tijd geleerd? Hoe kunnen we dat vasthouden?