In gesprek over positief werkklimaat

Geplaatst op: 08 mei 2022
In gesprek over een positief werkklimaat 2

Ook cao-partijen vinden aandacht voor het thema positief werkklimaat belangrijk. Waarom?

Dat vertellen Janneke Waage (bestuurder FNV, eerste onderhandelaar CAO werknemerszijde), Roelien Ritsema van Eck (bestuurslid de Alliantie, eerste onderhandelaar CAO werkgeverszijde) en Johannes Osinga (directeur FLOW) in deze video.