Lees meer over werkervaringsplekken

WEP1

Animatiefilm: wat is WEP?

In dit korte animatiefilmpje zie je de functie, werkwijze en resultaten van WEP. Je mag dit filmpje altijd en overal verspreiden. Graag zelfs. We hopen dat zo veel mogelijk mensen de waarde (gaan) zien van een WEP.

De theorie van een leer- en werkervaringsplek

Leer- en werkervaringsplekken werken! Het is een prachtige manier voor een medewerker om ervaring op te doen, geïnspireerd te raken en 'er weer in te komen'.

Maar waarom werkt het zo goed? Daar zit zelfs een theorie achter: ’70-20-10’.

De theorie

Om te leren wordt vaak gebruikgemaakt van het volgen van trainingen: klassikaal of online (e-learning). Terwijl de meesten het snelst/meest leren door het te leren in de praktijk. Charles Jennings heeft daarvoor een theorie ontwikkeld: 70-20-10. Bij deze theorie wordt de ratio tussen de verschillende manieren van leren uitgedrukt:

 • 70 procent = leren door te werken
 • 20 procent = leren via coaching en feedback
 • 10 procent = leren via formele trainingen en cursussen

De getallen zijn geen wetmatigheid; het is op te vatten als een richtlijn waarmee leren in organisaties in een bepaalde verhouding plaatsvindt. Het gaat om een keten van op elkaar afgestemde leeractiviteiten, die ieder op zichzelf bijdragen aan de gewenste resultaten. Is de kennis erg laag, dan zal initieel meer accent liggen op formele trainingen. Naarmate de beschikbare kennis stijgt, krijgt leren door te werken meer focus.

De voordelen van 70-20-10

Leren via 70-20-10 is helemaal van deze tijd! Het toepassen van leer- en werkervaringsplekken heeft meerdere voordelen:

 • Het komt meer overeen met de natuurlijke manier om te leren: leren door te doen is eenvoudiger dan leren via boeken.
 • De weerstand tegen leren door te werken is een stuk lager dan leren via een formele training.
 • Aan formele trainingen, coaching en cursussen hangt over het algemeen een groter prijskaartje.
 • Werken en leren zijn geïntegreerd: geen cursus van een paar dagen, maar continu leren.
 • De collega’s ondersteunen: medewerkers zetten hun expertise in om een collega verder te helpen.

De mythes

 • "Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor de theorie." Deels klopt dit, maar er zijn veel verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat een aanzienlijk groter deel van het leren plaatsvindt door te werken dan door trainingen, cursussen, coaching of e-learning. Immers, als je kennis van een training/e-learning niet dagelijks toepast, is het snel vergeten.
 • "Het formele trainen wordt ondergewaardeerd." Daar gaat het niet om in de theorie; wat ze zeggen is dat de '10' van vitaal belang is om winst te genereren bij de '70'.
 • "Een praktijkopdracht in een cursus is toch ook een vorm van '70'?" Helaas, een praktijkopdracht in een cursus valt onder '10'. De ondersteuning van '70' zit op een ander niveau.
 • "De opleider is verantwoordelijk voor het implementeren van 70-20-10." Dit is een misverstand. Als het merendeel van het leren plaatsvindt door te werken, dan ligt het nemen van het voortouw bij het management.

Conclusie

Met 70-20-10 breng je het leren direct op de werkvloer. Het is een effectieve leermethode voor mensen die op praktische en natuurlijke manier nieuwe kennis en vaardigheden willen opdoen. Door continu te leren op de werkplek, blijft de nieuwe kennis beter hangen en verbeter je het plezier in leren. Daarbij zijn de kosten voor leren lager en vergroot je de sociale interactie.

Lees meer over de theorie

Heb je ervaringsverhalen over 70-20-10 binnen corporaties? Neem contact op met Ite Smit (De Alliantie) of Michiel Stadhouders (Ymere).