Functioneren met arbeidsbeperking

Gewoon DOEN en ‘GEWOON’ doen

De beste manier om inzicht te krijgen in de capaciteiten van een werknemer met een arbeidsbeperking is (net als bij een werknemer zonder arbeidsbeperking) door de werknemer een kans te geven. In de praktijk blijkt wat iemand kan en welke belemmeringen de werknemer door zijn arbeidsbeperkingen heeft. Je kunt de proeftijd hiervoor benutten of de mogelijkheid tot een proefplaatsing via het UWV of de gemeente.

Een werknemer als ieder ander

In de meeste opzichten is een werknemer met een arbeidsbeperking niet anders dan een werknemer zonder beperking. Je hoeft deze werknemer bij het beoordelen dan ook niet anders te behandelen. Stel duidelijke eisen en wees eerlijk over zijn functioneren. Houd bij het overbrengen van jouw boodschap wel rekening met de gemaakte afspraken over het omgaan met de beperkingen van een werknemer.

Voorbeelden van beperkingen

De boekjes 'Werken met een beperking' van Disworks geven een goed beeld van het soort arbeidsbeperkingen waarmee mensen te maken kunnen hebben. In de boekjes is een indeling gemaakt naar verschillende categorieën, namelijk:

  • persoonlijk functioneren: concentratie en aandacht, herinneren, inzicht, tempo, zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • sociaal functioneren: omgaan met collega’s, leidinggevenden en klanten, sociale omgang tijdens of rondom het werk
  • communiceren: zien, horen en spreken, lezen en schrijven, samenwerken met collega’s, overleggen met een of meerdere collega’s en deelnemen aan bijeenkomsten
  • uitvoeren van werkzaamheden: plannen en coördineren van taken, gebruik van de handen, reiken, duwen en trekken van voorwerpen, tillen van voorwerpen, veranderen van lichaamshouding, langdurig zitten of staan tijdens het werk
  • werken op bepaalde tijden: aantal uren per dag en per week, extra pauzes
  • mobiliteit: zich binnen en buiten verplaatsen, (trap)lopen tijdens het werk, het gebruiken van vervoermiddelen.
Als een werknemer aangeeft dat hij een ziekte of handicap heeft, beoordeel dan wat dat betekent op deze verschillende terreinen.

Boekjes 'Werken met een beperking'