Bedrijfsvisie en personeelsbeleid

Personeelsbeleid gericht op werknemers met een arbeidsbeperking, als onderdeel van het personeelsbeleid, wordt helaas nog onvoldoende toegepast. Om dit goed te implementeren mét draagvlak in de organisatie is het van belang dat er aansluiting komt met de missie en visie van de organisatie. De cao-afspraken gerelateerd aan de Participatiewet kunnen daarbij behulpzaam zijn. Door helder en concreet te maken wat de voordelen van mensen met een arbeidsbeperking voor de organisatie kunnen zijn, kun je anderen meenemen in jouw visie en hen overtuigen. Denk daarbij aan:

  • de voordelen van een divers personeelsbestand
  • MVO-doelstellingen
  • positieve impact op de werksfeer en samenwerking op de werkvloer.

Diversiteit als onderdeel van personeelsbeleid

Beleid rondom mensen met een beperking is werkbaar te maken als dit aansluit bij de andere uitgangspunten van het personeelsbeleid. Vaak bestaat er in de organisatie een mening over diversiteit. Diversiteit is een evenwichtige opbouw van het personeelsbestand als het gaat over geslacht, afkomst, handicap, uiterlijk, opleidingsniveau, seksuele geaardheid en dergelijke. Het aantrekken van arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt is dus onderdeel van diversiteitsbeleid.

Hoewel veel organisaties een gebalanceerd diversiteitsbeleid belangrijk vinden, valt de praktijk niet altijd mee en kan de introductie op weerstand stuiten. Naast praktische bezwaren kunnen er vooroordelen bestaan. Bij het uitwerken van beleid kunnen de eerste stappen dan ook bestaan uit het wegnemen van deze drempels.

Aan de slag!

Om te voorkomen dat beleid over personeel met een arbeidsbeperking een 'papieren tijger' blijft, kun je praktische stappen zetten. Overtuig jouw organisatie van het invoeren van beleid op het gebied van arbeidsgehandicapten:

  • Aansluiting bij visie en beleid: waarom zouden we dit doen?
  • Voordelen: wat zijn de voordelen om mensen met een arbeidsbeperking aan onze organisatie te verbinden?
  • Het is al geregeld: welke mogelijkheden en regelingen zijn er?
  • Mogelijkheden en vragen: een voorstel voor de eerste stappen of de eerste medewerker.

Zorg voor begrip en draagvlak

Door veel te communiceren over wat het betekent om een collega te hebben met een arbeidsbeperking kun je vooroordelen wegnemen. Ook praktische voorbeelden helpen om duidelijk te maken dat er meer mogelijk is dan je op voorhand zou denken. Wanneer werknemers met een arbeidsbeperking hun eigen verhaal kunnen doen, wordt het nog persoonlijker. De impact van een ontmoeting tussen werknemers mét en zonder arbeidsbeperking is zeer krachtig.

Proactief zijn in werving en selectie

Benoem expliciet in vacatureteksten dat jouw organisatie ook mensen met een beperking van harte uitnodigt om te solliciteren. Zorg ervoor dat jouw pand en website toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking en communiceer hier ook over.

Website Wij staan op! Lees het artikel 'Ik heb een beperking, maar ik ben het niet'