FLOW Gids voor inclusief werkgeverschap

Zorg ook voor duurzame inzetbaarheid van mensen met een beperking.

Participatiewet? Gewoon aan de slag! Passend werk en duurzame inzetbaarheid Functioneren met een arbeidsbeperking In dienst nemen van arbeidsbeperkten Cao Woondiensten, Wet banenafspraak en quotumregeling Bedrijfsvisie en personeelsbeleid Meer informatie over arbeidsbeperkingen Wat kan FLOW voor jou betekenen?