Inclusief werkgeverschap

Zorg ook voor duurzame inzetbaarheid van mensen met een beperking. FLOW helpt je daarbij met de Gids voor inclusief werkgeverschap.

Inclusief werkgeverschap Chantal 1x1

Meerwaarde in dienst nemen mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking hebben vaak juist vanwege hun beperking extra competenties. Vanuit hun dagelijks leven leren zij probleemoplossend te denken. Ze zijn vaak extra gemotiveerd. Ze beïnvloeden de werksfeer positief. Allerlei interessante financiële regelingen maken het in dienst nemen en houden van mensen met een arbeidsbeperking aantrekkelijk. Het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking geeft invulling aan het interne maatschappelijk ondernemerschap van een corporatie. Maar hoe doe je dat dan?

  Spoorboekje banenafspraak FLOW Gids voor inclusief werkgeverschap
  Pascal en Nicole

  Verplichting in cao Woondiensten

  Sinds 2015 geldt de Participatiewet. In deze wet is afgesproken dat elke corporatie met 100 werknemers of meer (minimaal) één medewerker in dienst moet hebben met een arbeidsbeperking. Ook in de cao Woondiensten 2019 zijn daarover afspraken gemaakt (pag 60, art. 5 van bijlage 3). Met het laten instromen van een medewerker met een arbeidsbeperking voldoet jouw organisatie aan de Participatiewet, bied je een kans aan nieuw talent én draag je met jouw organisatie bij aan een inclusievere samenleving. Dat is goed werkgeverschap anno 2020!

  Participatiewet Art. 5 Cao Woondiensten

  Werken met een beperking

  Inclusief werkgeverschap Chantal
  Chantal Chantal is doof en werkt bij Portaal. Ze laat zien dat werken met een beperking uitstekend kan.
  Inclusief werkgeverschap Farhat
  Farhat Farhat werkt bij Portaal als teamleider van een afdeling waar ook mensen met een beperking werken.
  Inclusief werkgeverschap Marscha
  Marscha Marscha werkt bij Portaal als HR-adviseur met als focus inclusie.