10 Tips voor de hybride manager

Hoe hou je de boel bij elkaar als iedereen voortdurend op verschillende plekken en in wisselende samenstellingen aan verschillende zaken werkt en andere mensen ontmoet? Het komt vooral neer op contact houden. En zo veel mogelijk rekening houden met ieders wensen en verlangens. Waarbij jij als hybride manager vooral de contacten bevordert tussen de teamleden onderling.

1. Spreek duidelijke verwachtingen uit.

Maak vanaf het begin aan iedereen duidelijk welk resultaat je van elk teamlid verwacht, en wanneer. Hou regelmatig een vergadering met het hele team, bespreek de vooruitgang op de activiteiten zodat iedereen goed op de hoogte is.

2. Laat mensen onderling afspreken waar en wanneer ze werken.

Zorg dat elk teamlid en jij als manager weten wanneer collega’s zijn te bereiken, voor allerlei formeel en ook informeel overleg.

3. Pas op voor 'wij'- en 'zij'-denken.

Zorg dat de mensen-op-afstand vaak contact hebben met de mensen-bij-elkaar. Ook over informele zaken. In de hybride organisatie wordt wendbaarheid, leren en voortdurend ontwikkelen nog belangrijker.

4. Zorg dat je de organisatie kent als geen ander.

Een manager in een hybride organisatie moet vooral van alles op de hoogte zijn. Van alles binnen en buiten het eigen vakgebied van de organisatie, de afdeling en van de professionals die er werken. En ook van relevante ontwikkelingen in de maatschappij, van regelgeving, marktontwikkelingen, innovaties in andere beroepen en van zienswijze en behoeftes bij de klanten.

5. Blijf zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Dat begint vaak met de status quo doorbreken. Begin bij de mensen die te lang hetzelfde kunstje doen. Heb je al een cursus, congres of opleiding gedaan het afgelopen jaar? Probeer ook om vaste gewoontes, grenzen, 'daar gaan wij niet over'-terreinen en 'zo doen wij dat al jaren / nu eenmaal'-barrières te doorbreken.

6. Communiceer op de juiste manieren.

Thuiswerkers missen de non-verbale signalen van anderen tijdens fysieke ontmoetingen. Daarom heeft bellen of videovergaderen meestal de voorkeur boven e-mails, appen en chatten. Elkaar liefst regelmatig fysiek zien of horen blijft de beste communicatievorm.

7. Beoordeel en beloon eerlijk.

Bij hybride werken gaat het om de output, zoals je die hebt afgesproken met elk teamlid. Let ook goed op gelijke kansen voor promotie, en een gelijkwaardig pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden voor alle werkenden.

8. Let op bij werven en selecteren.

Hybride werkers moeten meer dan traditionele werknemers in staat zijn om zichzelf te motiveren. Ze moeten een meer dan gemiddeld gevoel voor verantwoordelijkheid hebben, en een goede antenne voor signalen uit hun werkomgeving. Hou de samenstelling van het team gevarieerd, neem bewust anders denkenden op.

9. Zorg voor fysieke ontmoetingen.

Onontbeerlijk voor de teamspirit, de motivatie en de eenheid in elk team zijn de fysieke ontmoetingen.

10. Houd de mensen-op-afstand op de hoogte.

Wie op afstand van het kantoor werkt, is meestal veel minder goed op de hoogte van de nieuwste plannen en ontwikkelingen. De wandelgangen, waarin je dat het meeste hoort, ontbreken. Prik daarom een vaste dag en tijd waarin je als manager zo veel mogelijk details over de laatste ontwikkelingen deelt met de mensen op afstand.

Bron: Overduurzameinzetbaarheid.nl, 10 Tips voor de hybride manager.

Bovenstaande info is het resultaat van een onderzoek bij werkgevers in de praktijk.