Wat is hybride werken?

Hybride werken is het flexibel inrichten van arbeidstijd, werkinvulling en werkomgeving, zodat het werk op een efficiënte, effectieve en aangename manier verloopt.

Waar je werkt wordt dus niet meer bepaald door het beschikbare kantoor of de gewoonte om daarheen te gaan, maar door het soort werk, de personen met wie je dit doet en de gewenste interactie die daarvoor nodig is.

Uit ervaring weten we inmiddels dat je best veel taken overal kan doen, thuis, op kantoor, onderweg of online via bijvoorbeeld Teams. Maar niet al het werk. Soms moet je gewoon fysiek contact hebben om je werk goed te doen. Denk dat niet alleen aan de fysieke brainstormsessies of geplande afspraken met collega’s, maar ook het kletspraatje bij de koffieautomaat of in de wandelgangen zorgt ervoor dat we weer met energie aan de slag gaan en geeft ons het teamgevoel. Een combinatie van beide, hybride werken, lijkt dus het prettigst en meest efficiënt.

Bricks, bytes en behaviour

Drie belangrijke factoren voor het nieuwe werken zijn de zogenoemde ‘bricks, bytes en behaviour’. Het kantoor (bricks) is een sociaal bindmiddel, de technologie (bytes) biedt de mogelijkheden en de factor mens (behaviour) is vertegenwoordigd door het gedrag, de houding en de cultuuromslag die nodig is om het nieuwe werken mogelijk te maken.

Alle drie de factoren zijn van belang, maar vaak wordt in eerste instantie de focus gelegd op het inrichten van de instrumentele zaken zoals een goede thuiswerkplek, een werkende, digitale verbinding of voldoende afstand op kantoor. De volgende slag is inspelen op de individuele behoeftes en het gedrag van je medewerkers. Het vraagt een andere manier van leidinggeven aan mensen. Hoe geef je vrijheid én resultaatverantwoordelijkheid vorm en hoe verbind je deze met de visie van de organisatie. Dat vergt tijd en iedere corporatie pakt dat anders aan.

In de komende periode vind je op deze pagina's steeds nieuwe kennis en inspiratie over hybride werken.

Als team verbonden blijven

Wat veranderde er in 2020? "Iedereen riep altijd dat digitalisering belangrijk is. Door corona is dat versneld in de praktijk gebracht", vertelt Annedien van Ouwendorp, manager van stichting De Corporatie Academie*, die onderzoek deed naar leren en ontwikkelen in coronatijd. "Voor sommige corporaties was die overstap makkelijk, maar er waren ook corporaties die nog niet met laptops werkten en waar thuiswerken 'verboden' was. Door het versnelde thuis moeten werken is er heel veel geleerd. Maar nu ontstaat de vraag: wat wordt straks de vorm? Gaan we hybride werken, dat wil zeggen een mix van kantoor en online? Gaan we terug naar het oude? In onze gesprekken met corporaties merken we vooral zorgen dat medewerkers niet meer naar kantoor willen komen en dat de verbinding weg is. We zien een sterke behoefte ontstaan aan team-trainingen om als team verbonden en betrokken te blijven."

* De Academie is een niet-commerciële stichting met een leermanagementsysteem, die vragen ophaalt uit de corporatiebranche en kennis uit de sector toegankelijk maakt voor corporaties. FLOW werkt sinds kort intensief samen met DCA.

Ook interessant

Hybride meetings: online en offline samenwerken Hoe organiseer je een succesvolle meeting wanneer collega's verspreid zijn over verschillende locaties?