Jaarverslag 2018

Geïnteresseerd in ons jaarverslag? Download het hier!

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag en de accountantsverklaring liggen ter inzage bij FLOW, Kadegriend 9 in Almere. Het verslag en de accountantsverklaring kunnen we ook op aanvraag toezenden (tegen betaling van de daaraan verbonden kosten).

Jaarverslag infographic flow 2018