Flexibiliteit test

Veranderingen in de werksituatie volgen elkaar tegenwoordig steeds sneller op. Hoe flexibeler mensen hiermee omgaan, hoe minder stress een verandering je zal opleveren.

Doe de Flextest

Met de Flextest kunnen mensen zicht krijgen op hun eigen aanpassingsvermogen. De test bestaat uit een korte vragenlijst en een scoreformulier met conclusies en adviezen. En worden mensen gestimuleerd hun vaardigheden te verbeteren zodat zij beter opgewassen zijn tegen veranderingen.

Aanbevolen wordt om voldoende veiligheid te bieden bij het invullen van de Flextest, bijvoorbeeld door mensen de gelegenheid te geven de antwoorden en de score voor zichzelf te houden.

Download de Flextest