Update 2018 Arbo-werkboeken

Zoals elk jaar zijn ook eind 2018 de Arbo-werkboeken weer helemaal doorlopen en daar waar nodig geactualiseerd.

Direct naar: ...

Grote wettelijke wijzigingen waren er niet; wel zijn de accenten verschoven binnen het beleid van de Inspectie SZW. Zo wordt tegenwoordig bij een eventuele inspectie altijd nagegaan of een actuele RI&E aanwezig is. Ook besteedt de inspectie nog meer dan enkele jaren geleden aandacht aan de vraag of een goed beleid is ontwikkeld om risico’s door werkdruk, agressie en geweld en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals discriminatie) te beheersen.

Kort samengevat zijn de voornaamste wijzigingen in de Arbo-werkboeken:

  • In Arbo-werkboek 1 zijn de aanpassingen in de Arbowet van 2017 over de arbodienstverlening en de rol van de ondernemingsraad nog duidelijker beschreven. Hierover bestaan nog steeds veel misverstanden.
  • In Arbo-werkboeken 2, 3 en 4 is vooral de literatuurlijst aangepast. Zo is Arbouw opgeheven en is de waardevolle documentatie van dit instituut voorlopig ondergebracht bij Volandis.
  • In Arbo-werkboek 5 besteden diverse teksten meer aandacht aan de eisen bij het werken met laptops en de inrichting van de thuiswerkplek.
  • Arbo-werkboek 6 bevat nu nog duidelijker beschrijvingen welke eisen organisaties moeten stellen aan een inventarisatie van risico’s in relatie tot werkdruk, agressie en geweld en andere vormen van ongewenst gedrag (zoals discriminatie) en hoe ze dit kunnen inrichten, de rol van de vertrouwenspersoon en invulling van de klachtenregeling.