Update 2016 Arbo-werkboeken

Ook in het najaar van 2016 zijn we zoals gebruikelijk nagegaan welke actualiseringen noodzakelijk en wenselijk zijn.

Direct naar: ...

Met de verdere inhoudelijke actualisering wachten we echter op nadere besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer over wijzigingen in de Arbowet (zoals de arbodienstverlening) en het Bouwbesluit. Hoewel wel verwacht, waren deze in december nog niet helemaal afgerond. FLOW heeft besloten met de actualisering te wachten tot de uitkomst van deze besluitvorming bekend is. Wel zijn alle literatuuroverzichten en links helemaal bijgewerkt.

Enkele wijzigingen over de bouwprocesbepalingen in het Arbobesluit zijn overigens inmiddels wél in de Staatscourant verschenen. Het betreft hier de aanwijzingen over het V&G-plan en de verplichtingen van diverse betrokken partijen, voor veel woningcorporaties zeker van belang. Ook deze wijzigingen nemen we mee bij de aankomende actualisering van de teksten. Met vragen hierover kun je vanzelfsprekend in de tussentijd bij FLOW terecht.