Update 2015 Arbo-werkboeken

Ook in 2015 zijn de Arbo-werkboeken van FLOW weer geactualiseerd. De aanpassingen zijn vooral relevant voor nieuwbouw-, verbouw- en onderhoudsprojecten.

Heeft je woningcorporatie bij nieuwbouw-, verbouw- en onderhoudsprojecten verschillende verplichtingen als werkgever en als opdrachtgever? Wanneer moet er eigenlijk van een bouwwerk kennisgeving worden gedaan bij de Inspectie? En wat wordt er precies onder de bouwveiligheidszone verstaan?

Het zijn enkele onderwerpen die in de jaarlijkse update van de Arbowerkboeken van extra informatie zijn voorzien. Juist de Arbowerkboeken voor de technische dienst, Arbowerkboeken 2, 3 en 4, bevatten diverse nieuwe elementen of extra uitleg. Hiermee komen we tegemoet aan vragen die uit de branche bij FLOW zijn binnengekomen. Maar de update heeft ook te maken met wijzigingen in de stand der techniek, aanscherpingen in wet- en regelgeving en het verschijnen van nieuw materiaal dat het vermelden waard is. In Arbowerkboeken 5 (kantooromgeving) en 6 (PSA) waren dit jaar geen noemenswaardige wijzigingen noodzakelijk.

Kort samengevat gaat het om de volgende zaken:

  • In Arbowerkboek 1, het wettelijk kader, is een extra paragraaf opgenomen over het periodiek medisch onderzoek. Uit vragen uit de branche is gebleken dat hierover onduidelijkheid bestond. Ook zijn enkele verduidelijkingen aangebracht in de teksten over de RI&E en het melden van ongevallen.
  • Daarnaast is in hetzelfde werkboek de tekst over de werkvoorbereiding bij bouwwerkzaamheden – met tekst en uitleg over V&G-plan en de aanstelling van een V&G-coördinator – uitgebreid, waarover ook enkele extra bijlagen zijn opgenomen.
  • Arbowerkboeken 2, 3 en 4 bevatten in de geactualiseerde versie extra aandachtspunten voor tijdens de risico-inventarisatie, tabellen voor het vaststellen van de bouwveiligheidszone en de valzone, en informatie over de eisen die aan tijdelijk leuningwerk moeten worden gesteld. Arbowerboek 2 bevat als bijlage de SVMS-brochure Sloopwerkzaamheden.