Creëer een veilige werkomgeving bij de corporatie

Veel corporaties zijn inmiddels aan de slag om hun werkomgeving op basis van de anderhalvemetersamenleving in te richten.

Handreiking 'Werken op 1,5 meter binnen de woondiensten'

Om corporaties te ondersteunen bij het creëren van een veilige werkomgeving hebben Aedes, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen de handreiking 'Werken op 1,5 meter binnen de woondiensten' opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe corporaties de anderhalvemetermetersamenleving in de werkomgeving kunnen invoeren.

Download handleiding

Vragenlijst Mensely

Om de risico's en de te nemen maatregelen helder in kaart te brengen, heeft RI&E-provider Mensely inmiddels ook een vragenlijst samengesteld. Hiermee kan een organisatie de meest belangrijke aandachtspunten inventariseren en bij knelpunten maatregelen nemen om het werken zo veilig mogelijk te houden, met de risico's van het COVID-19 virus. De COVID-19 vragenlijst is uitsluitend bedoeld voor de voorbereidingen die getroffen moeten worden op basis van de huidige beslissingen en maatregelen van het kabinet. We maken corporaties attent op het bestaan van deze vragenlijst. Belangrijk om te weten is dat dit een algemene, facultatief te gebruiken vragenlijst is. Het is geen vragenlijst van FLOW en deze vragenlijst vormt geen onderdeel van de Branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor onze sector.

Download vragenlijst

Risicoanalyse in RI&E

Corporaties moeten de risico’s van Corona en de bijbehorende maatregelen in kaart brengen (dit kan bijvoorbeeld met de vragenlijst van Mensely). De resultaten van deze risico-analyse moeten corporaties opnemen in hun (digitale) RI&E. Mocht een Arbeidsinspecteur erom vragen, dan kunnen ze laten zien dat ze ook het Corina-risico in de RI&E hebben opgenomen.

Branchespecifieke RI&E