Werkdruk en ongewenste omgangsvormen (PSA)

Ga aan de slag met Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).

Werkdruk vuist 1x1

Psychosociale arbeidsbelasting

Denk aan werkdruk, agressie en geweld door derden, of pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen de corporatie zelf. Samen wordt dit ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. PSA kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Volgens de Arbowet moet je als werkgever beleid maken om PSA tegen te gaan. Ga aan de slag met werkdruk en ongewenste omgangsvormen.

Informatie over PSA Voorbeeld PSA-beleid corporatie
Gesprek met koffie 1x1

Rol OR bij werkdruk & ongewenste omgangsvormen

De bijdrage van de OR bij het signaleren en aanpakken van werkdruk en ongewenste omgangsvormen – samen psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd – kan uit verschillende rollen bestaan. 

Het is aan de OR om te kiezen welke rollen actief worden ingevuld. Stel vast welke rollen je als OR (beter) wilt uitvoeren en vergelijk dit met de huidige situatie.

Bekijk de 10 rollen
Management stimuleren Soms moet je het management ervan overtuigen dat er een werkdruk-vraagstuk is dat aandacht en inspanning verdient. Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties Deze vragenlijst behandelt ‘werkdruk’ en ‘ongewenste omgangsvormen’, afgestemd op de corporatiebranche. Werkdruk in cao Woondiensten De cao Woondiensten bevat een artikel met afspraken over onderzoek en aanpak van werkdruk bij corporaties. Stappenplan aanpak werkdruk & ongewenste omgangsvormen Download de Werkdruk Wegwijzer van TNO Top 4 werkdrukoorzaken corporaties Welke oorzaken in de werksituatie leiden tot het grootste energieverlies bij corporatiemedewerkers? Cases uit de corporatiepraktijk Lees de ervaringen van corporaties in interviews.