Jouw werkdruk bespreken met je leidinggevende

In de cao Woondiensten is bepaald dat werkdruk een vast agendapunt is in de reguliere functionerings- en beoordelingscyclus, of in andere reguliere gesprekken tussen leidinggevende en medewerker. Ga zo nodig bij je leidinggevende na wanneer zo’n gesprek is gepland en wat er van jou wordt verwacht.

Daarnaast kan het goed zijn om – los van de jaargesprekken – met je leidinggevende over werkdruk te spreken. Dat doe je als je merkt dat je last krijgt van te hoge werkdruk. Bijvoorbeeld bij één of meer van deze signalen:

Als je merkt dat je er zelf of met je collega’s niet uitkomt, ga dan naar je leidinggevende.

Voor een (jaar)gesprek met je leidinggevende over werkdruk is het verstandig om je daarop goed voor te bereiden. Bijvoorbeeld door bij hoge werkdruk de belangrijkste knelpunten in je werk te noteren met daarbij maatregelen die je graag ziet. Of de hulp die je nodig hebt.

Als de gesprekken met jouw leidinggevende naar jouw idee te weinig opleveren, bespreek dat in eerste instantie met die leidinggevende zelf. En daarna, zo nodig, met een hogere leidinggevende, HR of de OR.