Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen 1x1

Hoe om te gaan met ongewenste omgangsvormen?

Verward gedrag, agressie en geweld door huurders en bezoekers. Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen de corporatie. Wat kun je ermee?

Toolkit verward gedrag Ongewenst gedrag door collega’s en leidinggevenden