Arbobeleid (medewerkers)

Arbobeleid gaat over veilig en gezond werken. Daar hebben werkgevers en werknemers belang bij. Een goed arbeidsomstandighedenbeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het werk, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de werksfeer. Wat kun jij met de belangrijkste onderdelen van het Arbobeleid?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In een RI&E staat beschreven welke risico's het werk met zich meebrengt voor de medewerkers. Onderdeel van de RI&E is een plan van aanpak met de maatregelen om deze risico’s aan te pakken.

Wat kun jij ermee?

Preventiemedewerker

Bedrijven zijn verplicht om ten minste één medewerker aan te wijzen en op te leiden als preventiemedewerker. Deze interne arbodeskundige adviseert directie, OR, leidinggevenden en medewerkers over arbozaken. En coördineert de werkzaamheden op het gebied van veilig en gezond werk.

Wat kun jij ermee?

Arbodienst/bedrijfsarts

Een werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Hij kan hiervoor een contract sluiten met een arbodienst.

Wat kun jij ermee?

Bedrijfshulpverlening (bhv)

Bij een ongeval, brand of andere calamiteit zorgen bedrijfshulpverleners (bhv'ers) voor de eerste hulpverlening. De werkgever moet ervoor zorgen dat er steeds voldoende, goed opgeleide bhv'ers aanwezig zijn. En uitgewerkte plannen om eventuele calamiteiten aan te pakken.

Wat kun jij ermee?

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

De werkgever zorgt ervoor dat je eens in de paar jaar een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunt ondergaan. De bedrijfsarts kijkt dan of je gezondheidsproblemen hebt door jouw werk. Een PAGO bevat bijvoorbeeld een oogtest voor beeldschermwerkers en een gehoortest voor medewerkers die regelmatig in lawaai werken.

Wat kun jij ermee?

Voorlichting en training over veilig en gezond werken

De corporatie verzorgt voorlichting en training over de risico’s in het werk. Zoals voorlichting over werkdruk en training over omgaan met agressie of het instellen van je bureaustoel.

Wat kun jij ermee?

NB: Elders op deze Arbo Portal zijn onderdelen van het arbobeleid beschreven die gaan over werkdruk en agressie/ongewenste omgangsvormen.