Ongewenste omgangsvormen

Gesprek met koffie 1x1

Hoe om te gaan met ongewenste omgangsvormen?

Verward gedrag, agressie en geweld door huurders en bezoekers. Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen de corporatie. Wat kun je er als leidinggevende mee?

Info ongewenste omgangsvormen
Toolkit 'verward gedrag' De toolkit van Aedes helpt bij de omgang met personen met verward gedrag en het waarborgen van de veiligheid van medewerkers. Werkdruk/PSA-scan Woningcorporaties Deze vragenlijst behandelt ‘werkdruk’ en ‘ongewenste omgangsvormen’, afgestemd op de corporatiebranche. Cases uit de corporatiepraktijk Lees de ervaringen van corporaties in interviews.