Arbobeleid (leidinggevenden)

Arbobeleid gaat over veilig en gezond werken. Daar hebben werkgevers en werknemers belang bij. Een goed arbeidsomstandighedenbeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het werk, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de werksfeer. Wat is jouw rol bij de belangrijkste onderdelen van het Arbobeleid?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In een RI&E staat beschreven welke risico's het werk met zich meebrengt voor de medewerkers. Onderdeel van de RI&E is een plan van aanpak met de maatregelen om deze risico’s aan te pakken.

Wat is jouw rol daarbij?

Preventiemedewerker

Bedrijven zijn verplicht om ten minste één medewerker aan te wijzen en op te leiden als preventiemedewerker. Deze interne arbodeskundige adviseert directie, OR, leidinggevenden en medewerkers over arbozaken.

Wat is jouw rol daarbij?

Arbodienst/bedrijfsarts

Een werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Hij kan hiervoor een contract sluiten met een arbodienst.

Wat is jouw rol daarbij?

Bedrijfshulpverlening (bhv)

Bij een ongeval, brand of andere calamiteit zorgen bedrijfshulpverleners (bhv'ers) voor de eerste hulpverlening. De werkgever moet ervoor zorgen dat er steeds voldoende, goed opgeleide bhv'ers aanwezig zijn. En uitgewerkte plannen om eventuele calamiteiten aan te pakken.

Wat is jouw rol daarbij?

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

De werkgever zorgt ervoor dat medewerkers eens in de paar jaar een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunnen ondergaan. De bedrijfsarts kijkt dan of ze gezondheidsproblemen hebben door hun werk. Een PAGO bevat bijvoorbeeld een oogtest voor beeldschermwerkers en een gehoortest voor medewerkers die regelmatig in lawaai werken.

Wat is jouw rol daarbij?

Voorlichting en training over veilig en gezond werken

De corporatie verzorgt voorlichting en training over de risico's in het werk. Zoals voorlichting over werkdruk en training over omgaan met agressie of het instellen van je bureaustoel.

Wat is jouw rol daarbij?

Registratie en melding van bedrijfsongevallen

De werkgever moet ernstige bedrijfsongevallen meteen melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Verder worden in een register van de corporatie bedrijfsongevallen vastgelegd. Dit om er van te leren.

Wat is jouw rol daarbij?


NB: Elders op deze Arbo Portal zijn onderdelen van het arbobeleid beschreven die gaan over werkdruk en agressie/ongewenste omgangsvormen.