Effectief verzuimbeleid

Preventie en analyse zijn belangrijke onderdelen van een effectief verzuimbeleid, maar ook het beschrijven en bewaken van processen.

Verzuimpreventie

Als het arbobeleid ingaat op collectieve, arbeidsgebonden verzuimpreventie, dan kan het verzuimbeleid zich richten op de preventie van verzuim meer in het algemeen en de manier waarop de werkgever hiermee omgaat. Ook kan het verzuimbeleid ingaan op de wijze waarop je kunt voorkomen dat werknemers uitvallen voor werk en hoe zij gere-integreerd kunnen worden. In samenwerking met een arbodienst/bedrijfsarts kun je de problemen in kaart brengen en oplossingen bedenken.

Verzuimprotocol

Een verzuimprotocol beschrijft de processen rondom ziekmelden, verzuimcontrole, verzuimbegeleiding, re-integratie bij langdurig verzuim, loondoorbetaling bij ziekte en de verrekening van vakantiedagen. Door processen en hun inhoud schriftelijk vast te leggen, hebben alle betrokkenen duidelijkheid over hun rechten en plichten en wordt voorkomen dat bepaalde individuen afwijkend behandeld worden.

Voorbeeld verzuimbeleid
Verzuimprotocol

Verzuimregistratie/-analyse

Om de effectiviteit van een verzuimbeleid te evalueren kun je cijfers en analyses gebruiken. Door periodiek de verzuimcijfers en de verzuimoorzaken (geanonimiseerd door de bedrijfsarts) te analyseren, worden verzuimpatronen vaak duidelijker. Het verzuimpercentage kan namelijk het gevolg zijn van een beperkt aantal langdurige verzuimgevallen of juist van veel en frequent verzuim. Voor preventie of aanpak van het verzuim is het van belang te weten welke soorten verzuim er spelen in de organisatie. De leidraad voor een kort frequent verzuimgesprek kan helpen bij het analyseren van de oorzaken van veelvuldig kort verzuim.

Soorten verzuim
Leidraad voor een kort frequent verzuimgesprek

Verzuimtraining

Training kan de werkgever en leidinggevenden helpen bij de rol die zij hebben volgens het verzuimbeleid en bij de praktische gespreksvaardigheden.

Begeleiding bij re-integratie

Om te voorkomen dat werknemers (onnodig) langdurig ziek blijven, is bewaking van het verzuimproces door een casemanager vaak efficiënt. In het verzuimbeleid staat meestal welke functionaris de rol van casemanager krijgt. Deze manager begeleidt de zieke medewerkers, zodat ze sneller kunnen terugkeren op de werkplek.
Soms kan het oordeel om niet te kunnen werken re-integratie in de weg staan. Het is dan een voordeel als het verzuimbeleid de weg beschrijft die de verzuimende medewerker kan bewandelen voor een second opinion of die duidelijk maakt wanneer de werkgever het loon op kan schorten.