Verlichting

De daglichttoetreding en kunstverlichting moeten zodanig zijn dat er een goed zicht is op de werkzaamheden.

Problemen met verlichting kunnen leiden tot uiteenlopende klachten, zoals oogklachten, vermoeidheid en zelfs nek-, rug- en schouderklachten. Dit laatste gebeurt als mensen een verkeerde houding aannemen om het werk toch te kunnen doen.

Daarnaast is voldoende verlichting van verkeersruimtes, zoals gangen en trappenhuizen, van belang voor de (sociale) veiligheid.

Dit zijn de eisen aan kunstlicht volgens de norm NEN-EN 12464-1 (in lux)


Naast de lichtsterkte speelt ook de lichtkleur een belangrijke rol: medewerkers voelen zich prettiger bij 'warm' (gelig) licht. In het gezichtsveld van de medewerkers mogen de verschillen in helderheid (luminantie) niet te groot zijn, anders raken ze verblind.

De toetreding van daglicht in ruimtes (in combinatie met uitzicht) is sterk aan te bevelen. Langdurig in ruimtes zijn waar geen tot weinig daglicht komt en waar geen of weinig uitzicht is, kan tot onvrede en motivatieverlies leiden bij medewerkers, blijkt uit onderzoek.