Oogonderzoek en beeldschermbril

Bij veelvuldig beeldschermgebruik kunnen oogklachten ontstaan, zeker met het stijgen van de leeftijd. Daarom moet een corporatie medewerkers de gelegenheid geven om een oogonderzoek/visustest te ondergaan voordat zij met beeldschermwerk beginnen of wanneer zij oogklachten ontwikkelen. Ook kan zo'n visustest deel uitmaken van een PAGO/PMO of van een algemene healthscan. Zo nodig verstrekt de werkgever een beeldschermbril (zie: Arbobesluit 5.11).