Geluid op kantoor

Geluidshinder heeft invloed op de werkdruk en de productiviteit. Daarom is het goed deze vorm van overlast te beperken.

Preventie van geluidshinder begint bij de bouw en inrichting van het kantoorgebouw. Maar ook bij bestaande gebouwen is veel mogelijk in verbetering en aanpassing. Zonodig wordt geluid gemeten of wordt een deskundige ingeschakeld.

Onderstaande tabel uit de NPR 3438 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) geeft aan welke geluidsniveaus aanbevolen worden bij verschillende vereiste niveaus van communicatie en concentratie.

Technische maatregelen om geluidshinder te verminderen:


Voorbeelden van organisatorische (gedrags)maatregelen: