Ergonomische werkplek thuis

Als er meer dan 2 uur op een dag thuis wordt gewerkt, hoort de werkgever zeker te zijn dat de medewerker thuis een ergonomisch verantwoorde beeldschermwerkplek heeft.

Een ergonomisch verantwoorde beeldschermwerkplek is aan de orde als:


Beoordeling thuiswerkplek

Om thuiswerk te kunnen toestaan, moet de werkgever zich eerst op de hoogte stellen van de kwaliteit van de thuiswerkplek. Een medewerker mag geen uren werken aan een kale laptop of met een ongeschikte stoel en/of tafel. De beoordeling van de thuiswerkplek kan een werkgever op één van de volgende manieren organiseren:

De werkgever zorgt voor een nieuwe beoordeling na een eventuele aanpassing van de thuiswerkplek en legt de beoordelingen van de thuiswerkplekken van al de thuiswerkende medewerkers vast.


Niet geschikt?

Als de werkgever er niet zeker van is dat de werkplek thuis aan de ergonomische eisen voldoet, mag hij de medewerker niet 2 uur of meer op een dag thuis laten werken. De werkgever heeft dan de keuze:


Waar gaat het om?

Bij de werkplek thuis gaat het om een instelbare bureaustoel, een werktafel op de juiste hoogte en van maximaal 5 cm dik, een beeldscherm, bureauverlichting, toetsenbord en muis. Daarnaast: zo nodig een tweede beeldscherm, voetenbankje, documenthouder en/of headset. Een laptop kan eenvoudig geschikt gemaakt worden voor langdurig computerwerk: door er een los toetsenbord, muis en een verhoging of standaard aan toe te voegen.

De werkgever hoeft overigens geen middelen te verstrekken als de medewerker daar zelf al eerder voor heeft gezorgd. En de werkgever is niet verantwoordelijk voor aspecten als zonnewering, brandbestrijding, vluchtwegen en valgevaar bij de medewerker thuis, en ook niet op andere tijdelijke werkplekken.

Overige informatie

Oogonderzoek en beeldschermbril Tegengaan van RSI/KANS