Binnenklimaat

Een binnenklimaat is 'goed' als niet meer dan 5 tot 10 procent van de medewerkers het klimaat 'onbehaaglijk' vindt.

Deze 'behaaglijkheid' wordt beïnvloed door de luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid (tocht), aard van de werkzaamheden en kleding die gedragen wordt. Met behulp van de NEN-EN-ISO 7730 is eventueel te berekenen wat het te verwachten percentage medewerkers is dat het klimaat te warm of te koud vindt.

Binnenklimaatproblemen in kaart

Om problemen met het binnenklimaat nader in kaart te brengen kunnen deze vragen behulpzaam zijn:

Zo nodig kan vervolgens een deskundige worden ingeschakeld voor (CO2-)metingen en advies.

Voorbeelden van bouw- en inrichtingstechnische maatregelen om tot een goed binnenklimaat op kantoren te komen

Voorbeelden van organisatorische en gedragsmaatregelen


Vuistregels voor enkele aspecten van het binnenklimaat