Hoe omgaan met ongewenste omgangsvormen?

Ongewenste omgangsvormen als agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie bederven de werksfeer en kunnen het zelfvertrouwen, de prestaties en gezondheid van medewerkers aantasten. Ze kunnen leiden tot ziekteverzuim en uitval.

Gesprek met koffie 1x1

Ongewenst gedrag

Medewerkers van corporaties hebben vooral te maken met agressie en andere ongewenste omgangsvormen door huurders en andere klanten. Daarnaast is ook aandacht nodig voor interne ongewenste omgangsvormen; door collega’s of leidinggevenden.

Ongewenste omgangsvormen worden geschaard onder de zogeheten psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De Arbowet onderscheidt daarbij vier vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer: agressie en geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie.

Vormen van ongewenst gedrag
Beleid vaststellen Een werkgever dient een beleid vast te stellen om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan of te beperken. Dat schijft de Arbowet voor. Agressie en geweld door huurders Bekijk welke onderdelen een volwaardig beleid rond agressie van geweld door huurders kent. Ongewenste omgangsvormen door collega’s of leidinggevende Bekijk welke onderdelen Inspectie SZW voorschrijft bij het beleid rond interne ongewenste omgangsvormen.