Onderdelen van arbobeleid

In een woningcorporatie zijn de volgende punten de belangrijkste onderdelen van het arbobeleid, zoals voorgeschreven in de Arbowet. Wil je daar meer over weten? Klik dan op een van onderstaande links.


Elders op deze Arbo Portal zijn onderdelen van het arbobeleid beschreven die gaan over werkdruk en agressie/ongewenste omgangsvormen.

Los van de wetgeving kan een corporatie ervoor kiezen om alle uitwerkingen van het arbobeleid op te nemen in een Arbobeleidsplan.

NB. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij invoering of wijziging van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Tip

Om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van het arbobeleid van jouw corporatie is deze digitale tool van de Nederlandse Arbeidsinspectie heel handig: Zelfinspectie Arbobeleid. Daarmee kun je als het ware door de ogen van een arbeidsinspecteur naar het arbobeleid van de eigen organisatie te kijken.